Ik ben Victorine Thissen, familie-en erfrechtspecialist, mediator en advocaat. Ik verleen deskundig juridische bijstand bij scheiding en nalatenschappen