Mijn naam is Victorine Thissen, familie- en
erfrechtspecialist, mediator en advocaat en
heb mij gespecialiseerd in het verlenen van deskundige
juridische bijstand bij scheiding en in nalatenschappen.