Advies

Bij de vraag naar je juridische positie in een familie- of erfrechtelijke kwestie geef ik je inzicht in de opties. Ik houd rekening met je wensen en geef inzicht in de juridische spelregels en consequenties. Je kunt zelf de onderhandelingen voeren om tot een regeling te komen, waarbij ik je op de achtergrond coach. Ik kan je ook in de onderhandelingen bijstaan.

Second opinion
Indien je daaraan behoefte hebt, ben ik beschikbaar voor een (juridische) second opinion, bijvoorbeeld als je een advies wil laten checken. Dit kan aan de orde zijn tijdens een overlegtraject, in een procedure of na een beschikking. Er ligt dan al een bestaand advies van een jurist, of er is al een procedure of uitspraak van een rechter.

Adviseur in mediation
Wanneer je elders in een mediationtraject zit, kun je me als adviseur inroepen. Juist omdat een mediator geen beslissingen neemt, is het verstandig bij een eigen juridisch adviseur te informeren naar redelijkheid van eisen. Daarmee kan het onderhandelingsproces vanuit realistische uitgangspunten worden gevoerd. Je weet dan immers wat jouw positie is.

Procedure
Als een procedure onverhoeds aan de orde zou zijn, kan ik je op deskundige wijze bijstaan. Vaak is er ook dan nog een mogelijkheid om in overleg met elkaar tot een regeling te komen. Bij een procedure voor de rechter leg je de oplossing in handen van een derde. Een rechter is in dat geval gebonden aan de wet, waardoor de oplossingen beperkter kunnen zijn en mogelijk minder op maat gemaakt dan in een regeling in onderling overleg. Bovendien kan een procedure lang duren en moeizaam verlopen. Mijn inzet is ook dan primair gericht op een regeling in overleg met de andere partij(en). Mocht een oordeel van een rechter toch noodzakelijk zijn sta ik je doelgericht bij.