Collaborative werkwijze

(Overlegscheiding / Collaborative erfrecht)

Dit is geschiloplossing in teamverband. Als je in goed overleg tot een oplossing wilt komen, maar vanuit meerdere expertises input nodig hebt bij de besprekingen, is deze werkwijze een optie. In deze werkwijze sta ik je bij als advocaat.

Begeleiding door neutrale deskundigen
Ook de andere partij heeft een eigen advocaat. Het proces en de onderlinge communicatie wordt begeleid door een coach, meestal een psycholoog. Zo nodig, indien financiële belangen dat vragen, wordt het team aangevuld met een neutraal financieel deskundige. In het team wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Alle deelnemers streven ernaar om in korte tijd en in goed overleg tot een voor alle betrokkenen positieve en aanvaardbare regeling te komen.

Uitgangspunten van deze werkwijze
Uitgangspunten zijn:

  • Uitschakeling van de rechter tijdens het overleg
  • eerlijke en volledige uitwisseling van (financiële) informatie door partijen
  • vertrouwelijkheid
  • wederzijds respect.

Afspraken worden vastgelegd
Op voorhand wordt een deelnemersovereenkomst gesloten waarin deze afspraken worden vastgelegd. Advocaten en andere deskundigen die volgens het model van de Vereniging voor Collaborative Professionals (VvCP) werken hebben daarvoor speciale trainingen gevolgd.