Mediation

Als ik niet de rol van adviseur van een van partijen vervul, ben ik in te schakelen als mediator. In deze hoedanigheid werk ik gezamenlijk met partijen in gesprekken naar een oplossing op een respectvolle manier. Het voordeel van mediation is dat het vinden van een oplossing voorop staat, in plaats van het beslissen door een derde (de rechter) over het gelijk. Zo houd je zelf regie op de uitkomst.

De mediator is onpartijdig
Als mediator ben ik onpartijdig. Ik leid de gesprekken, geef juridische informatie, bespreek diverse mogelijkheden, begeleid de onderhandelingen, maar blijf neutraal. Aandacht voor onderliggende emoties kan nodig zijn voor het  inzicht en begrip, om weer naar de toekomst te kunnen kijken. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Afspraken maken
Samen tekenen we een medationovereenkomst waarin de spelregels in mediation zijn opgenomen zoals volledige financiële transparantie en vertrouwelijkheid en uitschakeling van de rechter gedurende de mediation. Van de gesprekken maak ik verslagen. Bij het bereiken van overeenstemming leg ik de afspraken vast in een overeenkomst. Bij echtscheiding worden de afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan en een convenant. Die worden bij de rechtbank met een verzoek ingediend. De rechtbank hoeft geen beslissing te nemen. Dat hebben jullie zelf al gedaan.